Kotły soniczne –
Rury Walczaka

Kocioł soniczny Rury Walczaka

Degradacja środowiska naturalnego oraz zła jakość powietrza atmosferycznego powodowane są w dużej mierze przez kotły spalające paliwa kopalne. Wymusza to szukanie nowych , ekologicznych technologii ogrzewania budynków. Idealnym rozwiązaniem tego problemu byłoby urządzenie grzewcze w 100% ekologiczne, niemal darmowe w eksploatacji, bezpieczne, bezobsługowe i trwałe przez okres kilkudziesięciu lat! Czy takie urządzenie istnieje? Tak! Innowacyjny, wysoko wydajny Soniczny Kocioł centralnego ogrzewania – RURY WALCZAKA w połączeniu z dobrze zbilansowanym systemem fotowoltaicznym „magazynującym energię w sieci energetycznej” (Program Prosument) – spełnia te oczekiwania!

Konstrukcja i zasada działania Kotła Sonicznego – RURY WALCZAKA

Kocioł Soniczny posiada nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne m.in. zastosowanie zespołu trzech grzałek sonicznych w dolnej części pionowego wymiennika ciepła, który jest integralną częścią kotła. Tworząc komorę grzewczą połączoną z górną komorą rozszerzalną, stanowi szczelnie zamkniętą przestrzeń wypełnioną w 1/3 pojemności wodą. Takie rozwiązanie ogranicza ilość czynnika grzewczego w kotle do kilu litrów (1,5 – 2,7 l) w zależności od mocy kotła. Woda ta po podgrzaniu grzałkami sonicznymi ulega przemianie fazowej w parę wodną, która unosi się do góry a po oddaniu ciepła, skroplona, spływa grawitacyjnie z powrotem po ściankach wymiennika – na grzałki do dolnej komory grzania i proces powtarza się. Rozdzielono tu obieg cieczy centralnego ogrzewania od grzałek. Efektem tego rozwiązania jest mniejszy opór elektryczny i wydłużona żywotność grzałek sonicznych, ponieważ nie są narażone na zmianę przewodności elektrycznej czynnika krążącego bezpośrednio w układzie centralnego ogrzewania. W innych rozwiązaniach ma on kontakt z różnymi materiałami i osadami, które mogą się rozpuszczać, uniemożliwiając prawidłową pracę kotła. Tutaj tego zagrożenia nie ma. Grzałki soniczne działają w ten sposób że, dwie elektrody ( + i – ) są od siebie odizolowane i jeśli niema między nimi wody, mimo panującego napięcia elektrycznego – nie działają. Prąd nie płynie. Natomiast gdy między elektrodami pojawi się woda o odpowiedniej przewodności elektrycznej to w wyniku napięcia elektrycznego panującego między elektrodami grzałek, cząstki wody wpadają w silne drgania i na skutek wzajemnego tarcia wydziela się duża ilość ciepła. Doprowadza to do gwałtownego wrzenia wody w całej jej objętości, zamieniając ją w parę wodną przy stosunkowo małym zużyciu energii elektrycznej. Pobór energii przez grzałki soniczne w środowisku pary wodnej zależy od stopnia nasycenia jej wodą, umożliwiając samoczynną regulację mocy.

Kocioł posiada innowacyjną konstrukcję samego wymiennika wykonanego z nierdzewnych Rur Walczaka o specyficznym kształcie. W przekroju poprzecznym jest to kształt gwiazdy sześcioramiennej z mocno przetłoczonymi ramionami. Zapewnia to dużą powierzchnię wymiany ciepła, bez ograniczenia efektu przemiany fazowej pary w ciecz w części komory grzejnej a przy tym nie powoduje oporu przepływu cieczy znajdującej się w obwodzie centralnego ogrzewania.

Nowością w rozwiązaniu konstrukcyjnym kotła jest to, że komora grzejna pracuje przy podciśnieniu ,dając możliwość wykorzystania przemiany fazowej wody w obniżonych temperaturach. Dzięki temu czynnik grzewczy (woda plazmowa) bardzo łatwo przechodzi w stan parowy. Pozwala to na samoregulację czynnej powierzchni wymiany ciepła w wymienniku. Urządzenie chronione jest prawnie. Zgłoszenie patentowe: P.431149

Ograniczone nakłady inwestycyjne:
 • Brak wymagań projektowych,
 • Brak odbioru kominiarskiego,
 • Brak dodatkowych nakładów finansowych na przystosowanie pomieszczenia na kotłownię,
 • Brak potrzeby stosowania wymiennika,
 • Kocioł można postawić w dowolnym miejscu z dostępem do centralnego ogrzewania wykonanego z dowolnych materiałów instalacyjnych,
 • Łatwy i prosty montaż kotła ze względu na jego mały ciężar i gabaryty.

Zalety ogrzewania Kotłem Sonicznym:

 • Bezpieczeństwo. Użytkowanie Kotła Sonicznego eliminuje: zaczadzenia, zadymienia, możliwość wybuchu paliwa z rozszczelnionej instalacji.
 • Ekologia − dbałość o środowisko. Kocioł nie wydziela do atmosfery CO2, NOx i pyłów zawieszonych
 • W połączeniu z systemem fotowoltaicznym staje się 100% ekologicznym urządzeniem zapewniającym niezależność energetyczną oraz najtańszy sposób ogrzewania budynków.
 • Komfort użytkowania– Kocioł Soniczny po podłączeniu do instalacji elektrycznej i C.O. nie wymaga dodatkowej obsługi a zmianę nastaw temperatury można wprowadzać z dowolnego miejsca.
 • Kocioł jest praktycznie bezawaryjny co wynika z bardzo dużej trwałości. Zastosowanie ograniczonej objętości czynnika grzewczego nie naraża grzałek sonicznych na uszkodzenie. Gwarancję dwuletnią, przy corocznych przeglądach serwisowych można przedłużyć do 5 lat.
 • Energooszczędność– wynika z stosunkowo niewielkiej ilości czynnika grzewczego(1,5 – 2,7 litra) w komorze grzania, w której panuje podciśnienie ułatwiające wytworzenie pary wodnej. Ogranicza to zużycie energii elektrycznej ze względu na mniejszy opór i przewodność elektryczną pary wodnej między elektrodami grzałek sonicznych.
 • Bardzo małe opory hydrauliczne kotła nie powodują wzrostu zapotrzebowania na moc i energię do wymuszenia obiegu w instalacji C.O.