Nasza oferta

Firma Beta zajmuje się produkcją i sprzedażą rur stalowych i z tworzyw sztucznych o zwiększonej powierzchni wymiany w stosunku do pojemności w kształcie gwiazdy mających zastosowanie w ogrzewaniu szklarni, gruntowych i glikolowych wymiennikach ciepła, oraz w ekologicznym systemie podgrzewania lub chłodzenia upraw w tunelach foliowych.

 • rury stalowe dolne gwiazda 58 x ściana 2.00 mm o długości 6 metrów. Gatunek stali DC01
 • rury wegetacyjne gwiazda 38 x ściana 2.00 mm o długości 6 metrów. Gatunek stali DC01 

Firma Beta produkuje również węże grzewcze z PP-R (Polipropylen radomalny odporny na wysoką temperaturę 85 st.C ) w kształcie gwiazdy do ogrzewania pod rynnowego w uprawach truskawek , ogórków , pomidorów , kwiatów itp. Węże produkowane są na zamówioną długość i zakończone gwintami ¾ cala .Węże te mają zastosowanie również do ogrzewania podłoży uprawowych.

Dla przewodów PP-R wielkości geometryczne są następujące:

 • Średnica zewnętrzna mierzona po obrysie gwiazdki: 40,2 ±0,1 mm
 • Minimalna średnica mierzona po zewnętrznej stronie gwiazdki: 27,7±0,1mm
 • Grubość ścianki przewodu grzejnego: 3,25 ±0,1 mm
 • Jednostkowa masa własna przewodu grzewczego: 410 g/mb
 • Jednostkowa objętość materiału przewodu grzewczego: 455 cm3/mb
 • Jednostkowa pojemność wodna przewodu grzewczego: 490 cm3/mb
 • Jednostkowa masa przewodu grzewczego z wodą o temperaturze 45OC: 906 g/mb.
 • Jednostkowa powierzchnia zewnętrzna przewodu grzewczego (gwiazdki): 1450 cm2/mb

Cechy przewodu grzewczego w kształcie gwiazdki, w odniesieniu do obliczeniowych wartości rury zastępczej o przekroju okrągłym wykonanej z polipropylenu:

 • Bardzo duża obliczeniowa powierzchnia grzewcza jednego metra bieżącego przewodu która wynosi 1450cm2/mb. Porównując ten parametr do rury o przekroju okrągłym o takiej samej pojemności wodnej (868 cm2/mb) powierzchnia przedmiotowego przewodu jest większa o 70%.
 • Ponad trzykrotnie (3,4) mniejsza pojemność wodna w odniesieniu do obliczeniowej rury okrągłej, o identycznej powierzchni grzewczej.
 • Obliczeniowa jednostkowa wydajność cieplna przy zasilani 30OC wynosi 28,2 W/mb, natomiast przy zasilaniu 60OC – 54,5 W/mb.
 • Dwukrotnie mniejsza masa napełnionego przewodu grzejnego.
 • Węże z polietylenu .PE ,do glikolowych wymienników ciepła w kolorze czarnym produkowane są w odcinkach po 100 mb zakończone końcówkami z gwintem ¾ cala.

Dla przewodów PE wielkości geometryczne są następujące:

 • Średnica zewnętrzna mierzona po obrysie gwiazdki 38,4 ±0,2 mm
 • Minimalna średnica mierzona po zewnętrznej stronie gwiazdki 21,5±0,2mm
 • Grubość ścianki przewodu : 3,0 ±0,1 mm
 • Jednostkowa masa własna przewodu grzewczego 335 g/mb
 • Jednostkowa objętość materiału przewodu grzewczego 365 cm3/mb
 • Jednostkowa pojemność wodna przewodu grzewczego 0,390 dm3/mb
 • Jednostkowa masa przewodu grzewczego z wodą o temperaturze 20 OC to 722 g/mb
 • Jednostkowa powierzchnia zewnętrzna przewodu grzewczego (gwiazdki) 1340 cm2/mb

Cechy przewodu grzewczego w kształcie gwiazdki, wyznaczone na podstawie obliczeniowych wartości zastępczych rur z polietylenu o przekroju okrągłym:

 • Bardzo duża obliczeniowa powierzchnia grzewcza jednego metra bieżącego przewodu 1340cm2/mb. Porównując ten parametr do rury o przekroju okrągłym o takiej samej pojemności wodnej (700 cm2/mb) powierzchnia przedmiotowego przewodu jest większa o 93 %
 • Ponad trzykrotnie (3,66) mniejsza pojemność wodna w odniesieniu do obliczeniowej rury okrągłej, o identycznej powierzchni grzewczej
 • Obliczeniowa jednostkowa wydajność cieplna przy zasilani 30 OC wynosi 38,1 W/mb, natomiast przy zasilaniu 45 OC – 57,5 W/mb
 • Ponad dwukrotnie mniejsza masa napełnionego przewodu grzejnego

Parametry obliczeniowe zastępczej rury o przekroju okrągłym wyznaczone z zachowaniem jednostkowej objętości wodnej przedmiotowego przewodu grzewczego:

Najbliższą znormalizowaną rurą PE według PN-EN ISO 1452-2 jest SDR 11 fi 32, która ma parametry geometryczne większe o 15,5%.

 • Średnica zewnętrzna 32 mm
 • Średnica wewnętrzna 26 mm
 • Grubość ścianki 3 mm
 • Średnia jednostkowa powierzchnia wymiany ciepła rury okrągłej 911 cm2

Lub SDR 17 fi 25, która ma parametry geometryczne mniejsze o 5%.

 • Średnica zewnętrzna 25 mm
 • Średnica wewnętrzna 21 mm
 • Grubość ścianki 2 mm
 • Średnia jednostkowa powierzchnia wymiany ciepła rury okrągłej 785 cm2

Rura fi 250 PE z warstwą antybakteryjną i grzybobójczą z nanosrebra do gruntowych wymienników ciepła produkowana jest w odcinkach 6 i 12 m. Rury są zakończone przejściem na rurę okrągłą fi 200. Łączenie za pomocą zgrzewania doczołowego lub typowych kształtek z uszczelką.

Parametry geometryczne rury PE 250 (czarna do powietrza)

 • Średnica zewnętrzna mierzona po obrysie gwiazdki 250 ±1,5 mm
 • Minimalna średnica mierzona po zewnętrznej stronie gwiazdki 157±1,5mm
 • Grubość ścianki przewodu grzejnego 5,0 ±0,45 mm
 • Jednostkowa masa własna przewodu grzewczego 3,6 kg/mb
 • Jednostkowa objętość materiału przewodu grzewczego 5,04 dm3/mb
 • Jednostkowa pojemność powietrzna przewodu grzewczego 30,6 dm3/mb
 • Obwód zewnętrzny przewodu powietrznego w temp. 20 OC to -840mm
 • Pole przekroju poprzecznego 306 cm2
 • Jednostkowa powierzchnia zewnętrzna przewodu powietrznego 8400 cm2/mb (0,84 m2/mb)

Cechy przewodu grzewczego w kształcie gwiazdy, wyznaczone na podstawie obliczeniowych wartości zastępczych rur z polietylenu o przekroju okrągłym:

 • Duża obliczeniowa powierzchnia wymiany ciepła jednego metra bieżącego przewodu 8400 cm2/mb. Porównując ten parametr do rury o przekroju okrągłym o takiej samej pojemności (6200 cm2/mb) powierzchnia przedmiotowego przewodu jest większa o 35%
 • Niespełna dwukrotnie (1,9) mniejsza pojemność w odniesieniu do obliczeniowej rury okrągłej, o identycznej powierzchni grzewczej
 • Obliczeniowy opór cieplny dla ścianki przewodu powietrznego wynosi 0,0167 K•m2/W, a jednostkowa pojemność cieplna przewodu wynosi 8,74 kJ/K•m

Parametry obliczeniowe zastępczej rury o przekroju okrągłym wyznaczone z zachowaniem jednostkowej objętości wodnej przedmiotowego przewodu grzewczego:

Najbliższą znormalizowaną rurą PE według PN-EN ISO 1452-2 jest SDR 33 fi 200, która ma parametry geometryczne pokrywające się.

 • Średnica zewnętrzna 200 mm
 • Średnica wewnętrzna 188 mm
 • Grubość ścianki 6,2 mm
 • Parametry geometryczne ryry PE fi 40
 • Parametry geometryczne ryry PE fi 200

Mając na względzie powierzchnię dolnego wymiennika pompy ciepła wykonanego z przedmiotowego przewodu to w przypadku gruntu o dobrych własnościach energetycznych (wilgotności, przewodności cieplnej) możemy zmniejszyć długość kolektora o 35% zachowując i tak bezpieczną moc cieplną kolektora stanowiącego zasilanie pompy ciepła. Zamiana taka pozwoli na obniżenie kosztów wynikających z długości przewodu, jak też ilości cieczy stanowiącej wypełnienie systemu.

Rura fi 250 PE z warstwą antybakteryjną i grzybobójczą z nanosrebra do gruntowych wymienników ciepła produkowana jest w odcinkach 6 i 12 m. Rury są zakończone przejściem na rurę okrągłą fi 200. Łączenie za pomocą zgrzewania doczołowego lub typowych kształtek z uszczelką.