Nowatorskie
Rury Walczaka

Zmniejsz ilość wody o 50%

Korzystne efekty pomysłu na kształt rur wzdłużnie karbowanych, zastosowanych w własnym gospodarstwie, skłoniły Andrzeja Walczaka do próby wdrożenia tego innowacyjnego rozwiązania do ogrzewania szklarni. W swoich obiektach, montuje rury wzdłużnie karbowane, które przynoszą corocznie znaczne oszczędności w ogrzewaniu szklarni. Kształt ten posiada liczne zalety: większa powierzchnia grzewcza, mniejsza pojemność cieczy, mniejszy ciężar, lepsza wymiana cieplna [kształt radiatora], niższe koszty eksploatacyjne.

Zmniejszenie ilości<br>wody o połowę

Zmniejszenie ilości
wody o połowę

Nowatorski kształt rur<br>wzdłużnie karbowanych

Nowatorski kształt rur
wzdłużnie karbowanych

Łączenie tradycyjnymi<br>metodami spawalniczymi

Łączenie tradycyjnymi
metodami spawalniczymi

Zmniejszenie obciążenia<br>konstrukcji szklarni

Zmniejszenie obciążenia
konstrukcji szklarni

Na wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadzono badania dla Rur Walczaka. Badania zrealizowano zgodnie z wytycznymi norm dotyczących warunków pomiaru urządzeń cieplnych .Analizując uzyskane wyniki można wnioskować ,iż rury będące obiektem badań wykazują większą wydajność cieplną mocy jednostkowej. W trakcie badań wykonano analizę termograficzną powierzchni rury standardowej i rury Walczaka oraz rozkład strumienia ciepła .Analizując rozkład temperatur na rurach Walczaka zauważa się obszary o wyższych wartościach w porównaniu z rurą standardową. Na tej podstawie można wnioskować ,że zwiększa się udział energii przekazywanej drogą promieniowania ,co jest szczególnie korzystne przy zastosowaniu takich elementów grzejnych w obiektach szklarniowych .Pozwala to na uzyskanie wyższej temperatury liści w odniesieniu do temperatury otoczenia (w ogrzewaniu wegetacyjnym).Analizując przestrzenny rozkład temperatur wokół elementów grzejnych zauważa się wyraźnie korzystniejszy rozkład strumienia nagrzanego powietrza w otoczeniu rur Walczaka. Strumień ten jest szerszy u podstawy i o dużym zasięgu .Natomiast rury standardowe charakteryzują się mniej korzystnym rozkładem temperatur w otoczeniu. Strumień nagrzanego powietrza jest wąski i zdecydowanie krótszy. Przeprowadzane badania potwierdzają wysoką efektywność cieplną i przydatność tego kształtu rur do ogrzewania obiektów szklarniowych zarówno dolnego ,górnego jak i ogrzewania wegetacyjnego. Również badania pod kątem wytrzymałości mechanicznej dały zaskakująco dobre wyniki. Dokonano porównania momentu bezwładności na ugięcie rury okrągłej o polu przekroju równym rurze Walczak. Moment odporności na ugięcia jest o 53% większy od rury okrągłej. Podstawową zaletą rury o nowatorskim kształcie jest zmniejszona o 50% ilość cieczy niż w przypadku rury tradycyjnej o tej samej powierzchni ścian. Daje to wymierne oszczędności ze względu na konieczność podgrzania mniejszej ilości cieczy. Jest też wyższa sprawność systemu – czas osiągnięcia optymalnej temperatury i mniejsza bezwładność układu grzewczego. Nowy kształt pozwala na zastosowanie cieńszych rur zasilających i powrotnych, mniejszych pomp obiegowych, co daje oszczędności energii elektrycznej.

Rury wzdłużnie karbowane w mniejszym stopniu obciążają konstrukcję szklarni. Zmniejszona waga rury usprawnia podnoszenie i opuszczanie. Innowacyjne rury o zwiększonej powierzchni wymiany mają zastosowanie w najnowszym systemie uprawy pomidorów o rozszerzonych zagonach (zamiast 1,60 m - 2 metry) uzupełniając brak dwóch dolnych rur i wegetacji. Większa powierzchnia rur umożliwia stosowanie niższych temperatury medium w rurach co wiąże się z mniejszymi kosztami eksploatacyjnymi . Rury Walczaka dzięki swoim właściwościom znajdują coraz większe zastosowanie konstrukcyjne w firmach produkujących grzejniki, nagrzewnice, balustrady , słupki ogrodzeniowe i płoty ,podpory pod rynny w uprawie truskawek, wsporniki siatki ochronnej w sadach i winnicach. Rozwiązanie to chronione jest prawnie.