Kocioł soniczny Rury Walczaka

Degradacja środowiska naturalnego oraz zła jakość powietrza atmosferycznego powodowane są w dużej mierze przez kotły spalające paliwa kopalne. Wymusza to szukanie nowych , ekologicznych technologii ogrzewania budynków. Idealnym rozwiązaniem tego problemu byłoby urządzenie grzewcze w 100% ekologiczne, niemal darmowe w eksploatacji, bezpieczne, bezobsługowe i trwałe przez okres kilkudziesięciu lat! Czy takie urządzenie istnieje? Tak! Innowacyjny, wysoko wydajny Soniczny Kocioł centralnego ogrzewania - RURY WALCZAKA w połączeniu z dobrze zbilansowanym systemem fotowoltaicznym „magazynującym energię w sieci energetycznej” (Program Prosument) – spełnia te oczekiwania!


Instrukcja montażu
i obsługi

Deklaracja
zgodności UE/WE

Badanie
kotła

Ocena
ryzyka


Konstrukcja i zasada działania Kotła Sonicznego – RURY WALCZAKA

Kocioł Soniczny posiada nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne m.in. zastosowanie zespołu trzech grzałek sonicznych w dolnej części pionowego wymiennika ciepła, który jest integralną częścią kotła. Tworząc komorę grzewczą połączoną z górną komorą rozszerzalną, stanowi szczelnie zamkniętą przestrzeń wypełnioną w 1/3 pojemności wodą. Takie rozwiązanie ogranicza ilość czynnika grzewczego w kotle do kilu litrów (1,5 – 2,7 l) w zależności od mocy kotła. Woda ta po podgrzaniu grzałkami sonicznymi ulega przemianie fazowej w parę wodną, która unosi się do góry a po oddaniu ciepła, skroplona, spływa grawitacyjnie z powrotem po ściankach wymiennika - na grzałki do dolnej komory grzania i proces powtarza się. Rozdzielono tu obieg cieczy centralnego ogrzewania od grzałek. Efektem tego rozwiązania jest mniejszy opór elektryczny i wydłużona żywotność grzałek sonicznych, ponieważ nie są narażone na zmianę przewodności elektrycznej czynnika krążącego bezpośrednio w układzie centralnego ogrzewania. W innych rozwiązaniach ma on kontakt z różnymi materiałami i osadami, które mogą się rozpuszczać, uniemożliwiając prawidłową pracę kotła. Tutaj tego zagrożenia nie ma. Grzałki soniczne działają w ten sposób że, dwie elektrody ( + i – ) są od siebie odizolowane i jeśli niema między nimi wody, mimo panującego napięcia elektrycznego – nie działają. Prąd nie płynie. Natomiast gdy między elektrodami pojawi się woda o odpowiedniej przewodności elektrycznej to w wyniku napięcia elektrycznego panującego między elektrodami grzałek, cząstki wody wpadają w silne drgania i na skutek wzajemnego tarcia wydziela się duża ilość ciepła. Doprowadza to do gwałtownego wrzenia wody w całej jej objętości, zamieniając ją w parę wodną przy stosunkowo małym zużyciu energii elektrycznej. Pobór energii przez grzałki soniczne w środowisku pary wodnej zależy od stopnia nasycenia jej wodą, umożliwiając samoczynną regulację mocy.

Schemat kotła

Fig. 1. Boiler scheme