Kocioł soniczny Rury Walczaka

Degradacja środowiska naturalnego oraz zła jakość powietrza atmosferycznego powodowane są w dużej mierze przez kotły spalające paliwa kopalne. Wymusza to szukanie nowych , ekologicznych technologii ogrzewania budynków. Idealnym rozwiązaniem tego problemu byłoby urządzenie grzewcze w 100% ekologiczne, niemal darmowe w eksploatacji, bezpieczne, bezobsługowe i trwałe przez okres kilkudziesięciu lat! Czy takie urządzenie istnieje? Tak! Innowacyjny, wysoko wydajny Soniczny Kocioł centralnego ogrzewania - RURY WALCZAKA w połączeniu z dobrze zbilansowanym systemem fotowoltaicznym „magazynującym energię w sieci energetycznej” (Program Prosument) – spełnia te oczekiwania!

PLIKI DO POBRANIA


Instrukcja montażu
i obsługi

Deklaracja
zgodności UE/WE

Badanie
kotła

Ocena
ryzyka


Konstrukcja i zasada działania Kotła Sonicznego – RURY WALCZAKA

Kocioł Soniczny posiada nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne m.in. zastosowanie zespołu trzech grzałek sonicznych w dolnej części pionowego wymiennika ciepła, który jest integralną częścią kotła. Tworząc komorę grzewczą połączoną z górną komorą rozszerzalną, stanowi szczelnie zamkniętą przestrzeń wypełnioną w 1/3 pojemności wodą. Takie rozwiązanie ogranicza ilość czynnika grzewczego w kotle do kilu litrów (1,5 – 2,7 l) w zależności od mocy kotła. Woda ta po podgrzaniu grzałkami sonicznymi ulega przemianie fazowej w parę wodną, która unosi się do góry a po oddaniu ciepła, skroplona, spływa grawitacyjnie z powrotem po ściankach wymiennika - na grzałki do dolnej komory grzania i proces powtarza się. Rozdzielono tu obieg cieczy centralnego ogrzewania od grzałek. Efektem tego rozwiązania jest mniejszy opór elektryczny i wydłużona żywotność grzałek sonicznych, ponieważ nie są narażone na zmianę przewodności elektrycznej czynnika krążącego bezpośrednio w układzie centralnego ogrzewania. W innych rozwiązaniach ma on kontakt z różnymi materiałami i osadami, które mogą się rozpuszczać, uniemożliwiając prawidłową pracę kotła. Tutaj tego zagrożenia nie ma. Grzałki soniczne działają w ten sposób że, dwie elektrody ( + i – ) są od siebie odizolowane i jeśli niema między nimi wody, mimo panującego napięcia elektrycznego – nie działają. Prąd nie płynie. Natomiast gdy między elektrodami pojawi się woda o odpowiedniej przewodności elektrycznej to w wyniku napięcia elektrycznego panującego między elektrodami grzałek, cząstki wody wpadają w silne drgania i na skutek wzajemnego tarcia wydziela się duża ilość ciepła. Doprowadza to do gwałtownego wrzenia wody w całej jej objętości, zamieniając ją w parę wodną przy stosunkowo małym zużyciu energii elektrycznej. Pobór energii przez grzałki soniczne w środowisku pary wodnej zależy od stopnia nasycenia jej wodą, umożliwiając samoczynną regulację mocy.

Schemat kotła

Rys. 1. Schemat Kotła Sonicznego – RURY WALCZAKA

Kocioł posiada innowacyjną konstrukcję samego wymiennika wykonanego z nierdzewnych Rur Walczaka o specyficznym kształcie. W przekroju poprzecznym jest to kształt gwiazdy sześcioramiennej z mocno przetłoczonymi ramionami. Zapewnia to dużą powierzchnię wymiany ciepła, bez ograniczenia efektu przemiany fazowej pary w ciecz w części komory grzejnej a przy tym nie powoduje oporu przepływu cieczy znajdującej się w obwodzie centralnego ogrzewania.

Nowością w rozwiązaniu konstrukcyjnym kotła jest to, że komora grzejna pracuje przy podciśnieniu ,dając możliwość wykorzystania przemiany fazowej wody w obniżonych temperaturach. Dzięki temu czynnik grzewczy (woda plazmowa) bardzo łatwo przechodzi w stan parowy. Pozwala to na samoregulację czynnej powierzchni wymiany ciepła w wymienniku. Urządzenie chronione jest prawnie. Zgłoszenie patentowe: P.431149

W efekcie nowatorskie rozwiązanie konstrukcji Kotła Sonicznego pozwala na:

 • Osiągnięcie najwyższej sprawności spośród urządzeń grzewczych (99,99%),
 • Wytworzenie pary wodnej w temperaturach poniżej 90 o C co umożliwia zastosowanie właściwości pary wodnej (gaz doskonały) do przekazywania ciepła w instalacjach domowych,
 • Nieograniczoną żywotność - ponad 45 lat.(100% stal nierdzewna),
 • Dwupoziomowe sterowanie pracą kotła. Niezależnie możemy zadawać maksymalną temperaturę w komorze grzania do 85°C (grzałki soniczne) i na wyjściu ciepłej wody z kotła w zakresie temperatur od 20 - 85 o C,
 • Możliwość zastosowania najnowszych osiągnięć automatyki łącznie ze sterowaniem przez moduł GSM czy Internet.

Kocioł Soniczny nadaje się do ogrzewania mieszkań, pomieszczeń sklepowych, domków jednorodzinnych ,letniskowych sezonowo eksploatowanych, magazynów, basenów kąpielowych, hal warsztatowych itp. Ponadto mogą być stosowane do pośredniego i bezpośredniego przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przemyśle kocioł można wykorzystać praktycznie do podgrzewania wszystkich płynnych substancji.

Ograniczone nakłady inwestycyjne:

 • Brak wymagań projektowych,
 • Brak odbioru kominiarskiego,
 • Brak dodatkowych nakładów finansowych na przystosowanie pomieszczenia na kotłownię,
 • Brak potrzeby stosowania wymiennika,
 • Kocioł można postawić w dowolnym miejscu z dostępem do centralnego ogrzewania wykonanego z dowolnych materiałów instalacyjnych,
 • Łatwy i prosty montaż kotła ze względu na jego mały ciężar i gabaryty.

Zalety ogrzewania Kotłem Sonicznym:

 • Bezpieczeństwo. Użytkowanie Kotła Sonicznego eliminuje: zaczadzenia, zadymienia, możliwość wybuchu paliwa z rozszczelnionej instalacji.
 • Ekologia − dbałość o środowisko. Kocioł nie wydziela do atmosfery CO2, NOx i pyłów zawieszonych
 • W połączeniu z systemem fotowoltaicznym staje się 100% ekologicznym urządzeniem zapewniającym niezależność energetyczną oraz najtańszy sposób ogrzewania budynków.
 • Komfort użytkowania– Kocioł Soniczny po podłączeniu do instalacji elektrycznej i C.O. nie wymaga dodatkowej obsługi a zmianę nastaw temperatury można wprowadzać z dowolnego miejsca.
 • Kocioł jest praktycznie bezawaryjny co wynika z bardzo dużej trwałości. Zastosowanie ograniczonej objętości czynnika grzewczego nie naraża grzałek sonicznych na uszkodzenie. Gwarancję dwuletnią, przy corocznych przeglądach serwisowych można przedłużyć do 5 lat.
 • Energooszczędność– wynika z stosunkowo niewielkiej ilości czynnika grzewczego(1,5 – 2,7 litra) w komorze grzania, w której panuje podciśnienie ułatwiające wytworzenie pary wodnej. Ogranicza to zużycie energii elektrycznej ze względu na mniejszy opór i przewodność elektryczną pary wodnej między elektrodami grzałek sonicznych.
 • Bardzo małe opory hydrauliczne kotła nie powodują wzrostu zapotrzebowania na moc i energię do wymuszenia obiegu w instalacji C.O.